Jednoduchá metoda pro nastavení ideálního vstupního bodu pro obchodování s akciemi

Vstupní hodnota pro otevření pozice – nákup či prodej akcií nakrátko (trading entry value) je jednou ze tří nejdůležitějších hodnot pro nastavení každého obchodu s akciemi. Tato hodnota společně s úrovní stop-loss a ideální cílovou úrovní definuje přípravu každého obchodu.

Je velmi důležité najít tyto hodnoty pro každou obchodní příležitost, kterou jste našli na trhu. Můžete vypočítat poměr odměny a rizika pro její nastavení a rozhodnout se, jestli můžete takový obchod uskutečnit či nikoliv. Jedná-li se o dobrou obchodní příležitost, poměr odměny a rizika by pro vás měl být vyšší než tři.

Pokud je poměr odměny a rizika nižší než tři, neměli byste obchod uskutečnit. V tomto případě musíte hledat jinou obchodní příležitost.

Kdy připravit vstupní hodnotu pro váš obchod s akciemi

Každou obchodní příležitost byste si měli předem připravit než obchod uskutečníte. Pouze tak můžete vypočítat poměr odměny a rizika a o dané obchodní příležitosti přemýšlet.

Metoda fixní hodnoty pro nastavení obchodního vstupního bodu pro váš obchod

Jedná se o velmi jednoduchou metodu, která by mohla být použita k nastavení vstupní hodnoty pro obchodní příležitost. Myšlenka této metody je založena na předpokladu, že můžete přidat fixní hodnotu k úrovni odporu v případě bullish (rostoucího) obchodu.

Pokud je pohyb ceny po breakout nebo breakdown ve Váš prospěch v těchto předdefinovaných rozmezích, potom do tohoto obchodu vstupte. Zde je příklad těchto cenových hodnot:

Cena akcie

Úroveň breakoutu

Do 15 USD 0.10 USD
15 – 35 USD 0.20 – 0.25 USD
36 – 50 USD 0.30 – 0.50 USD
51- 100 USD 0.50 – 0.70 USD
Více než 100 USD 1.00 USD a více

Takže pravidlo nastavení obchodu pro breakout (dlouhé) obchody bude:

Když se cena posune o xx nad hranici odporu, vstoupím do obchodu.

Příklad nastavení breakout obchodu:

Stejná pravidla platí pro pullback obchody. V tomto případě bude úroveň podpory nebo odporu definována trendovou linií směrem nahoru nebo dolů nebo klouzavými průměry.

Cenu pro otevření obchodu můžete nastavit dvěma technikami:

  1. Použitím stejných předdefinovaných hodnot jako výše.
  2. Použitím svíčky z posledního jednoho nebo dvou dnů jako bodů pro srovnání. Pokud se cena posune nad poslední jednu nebo dvě svíčky, vstupte do obchodu (dlouhodobý typ obchodu). Pro krátké obchody je to podobné, čeká se, dokud není cenový pohyb pod poslední jednou nebo dvěma svíčkami.

Zde je příklad nastavení krátkého obchodu:

Klady a zápory této metody nastavení vstupní hodnoty

Metoda fixní hodnoty je jednoduchá, ale pro mnoho obchodníků s cennými papíry je dobrá. Umožňuje nalezení nákupního (nebo prodejního) bodu poměrně snadno.

Hlavní slabostí této metody je její neschopnost zvážit volatilitu akcií ve výpočtu. Dvě akcie s podobnou dolarovou hodnotou akcie by mohly mít různé denní pohyby. Použití metody s fixní hodnotou nemusí být ideální zejména pro velmi volatilní akcie.

Ale tato metoda je dostatečně účinná pro většinu obchodníků s akciemi a jejich obchody. Tuto metodu můžete použít pro velmi efektivní nastavení vstupu pro obchodování pro swing nebo poziční obchody.

Více můžete najít na souvisejících stránkách:

Přečtete si také další informace o tom jak úspěšně obchodovat na burze.