Analýza společnosti a její vztah k hodnotě akcií – fundamentální analýza

Jako dobrý investor musíte umět dobře odhadnout realizaci svých investic. K tomu Vám pomohou analýzy akcií nebo samotných společností. Já osobně se při fundamentálním rozboru firem soustředím jen na zisk, růst a podhodnocenost.

Pohyby kurzů jednotlivých akcií můžeme předpovídat pomocí fundamentální analýzy. Samotná fundamentální analýza se děje ve třech krocích:

 1. Prvním krokem je analýza globální, která se zabývá celkovou hospodářskou situací odvětvové tendence.
 2. Druhým krokem je zkoumání odvětvové tendence, kterou zkoumá odvětvová analýza.
 3. Jako poslední zkoumáme samotnou vnitřní hodnotu akcie, a tou se zabývá analýza konkrétní akcie. Tyto kroky nám pak pomohou k vyhodnocení “zdraví” firmy a k rozhodnutí o investici.

Cílem globální analýzy je odhadnout vliv makroekonomických ukazatelů na akciové kurzy. Mezi nejdůležitější ukazatele patří:

 • hrubý domácí produkt,
 • fiskální politika,
 • monetární politika,
 • vliv úrokových sazeb,
 • inflace,
 • mezinárodní pohyb kapitálu.

Prognózou odvětvové analýzy je vývoj v jednotlivých odvětvích a jejich odlišné charakteristiky. Podle toho jak odvětví reagují na změnu je pak rozlišujeme na:

 • cyklická odvětví,
 • neutrální odvětví,
 • anticyklická odvětví.

Analýza konkrétní akcie zkoumá pomocí historických dat  společnosti budoucí vývoj akcie. Na základě získaných dat pak můžeme říci jestli je aktuálně akcie podhodnocena nebo nadhodnocena.

Jak zjistit hodnotu akcie a další informace jak obchodovat na burze si přečtěte v některém z mých článků.

Fundamentální analýza pro investory

Fundamentální analýzou na třech vzájemně propojených úrovních se musíme zaobírat v případě obchodování s akciemi. Třemi úrovněmi se rozumí ekonomika, odvětví a firma.

Analýza ekonomiky posuzuje mnoho faktorů. Pro obchodníky jsou tyto makroekonomické údaje denně k dispozici v ekonomických kalendářích  a na několika webových stránkách. Při širším pohledu jsou nejdůležitějšími faktory:

 • zisky společnosti,
 • inflace,
 • úrokové míry.

V analýze odvětví posuzujeme sektory a odvětví v závislosti na fázi ekonomického cyklu. Některá odvětví jsou cyklická což znamená, že reagují na poptávku, přičemž v této souvislosti stoupá i poptávka po přidružených produktech. Některá odvětví na hospodářský cyklus nereagují. Jedná se zejména o potraviny, tabák a jiné produkty denní spotřeby.

Hlavním účelem fundamentální analýzy firmy je stanovení skutečné hodnoty akcie. Skutečná hodnota dané akcie je pak porovnávána s tržní cenou a zjišťujeme tak podhodnocení nebo nadhodnocení akcie.

Přečtete si také další informace o tom jak úspěšně obchodovat na burze nebo se přidejte do mého VIP klubu a obchodujte na burze efektivně a úspěšně.