Co sledovat při obchodování na burze?

Při obchodování na burze je důležité sledovat několik faktorů. Prvním z důležitých je podhodnocenost akcií, která určuje budoucí vývoj akcií. Další pomůckou při rozhodování v obchodování je sledování objemu (Volume, často také pod zkratkou VOL.) Doporučuji také sledovat více časových úseků. V neposlední řadě považuji na nezbytnost vedení obchodního deníku. Pro sledování různých faktorů se můžete zaregistrovat do našeho VIP klubu a ušetřit tak svůj čas sledováním grafů.

Přibližme si teď tyto čtyři pojmy:

  1. Podhodnocenost akcií,
  2. Objem,
  3. Více časových úseků,
  4. Obchodní deník.

Podhodnocenost akcií

Podhodnocenost je stav, kdy je tržní cena akcie nižší než její vnitřní hodnota. Pro stanovení vnitřní hodnoty akcií je klíčových několik faktorů.

Jedná se zejména o:

  • zisky korporací v porovnaní s výnosností dlouhodobých AAA podnikových dluhopisů,
  • faktor rentability ROTC ( Return on Total Capital),
  • odhadovaný 12 měsíční růst zisků (Earnings Growth) a
  • očekávanou míru inflace (CPI inflation rate).

Tento výpočet vnitřní hodnoty akcie jasně ukazuje, že když roste zisk na akcii, rentabilita a koeficient růstu, roste samotná hodnota akcie. A platí to i naopak, když roste inflace a úrokové sazby, hodnota akcie klesá.

Vzorec pro takovýto výpočet je poměrně složitý a proto doporučuji přečtění kompletního článku o sledování podhodnocenosti a určování vnitřní hodnoty akcie.

Objem

Objemem při obchodování se rozumí počet obchodů zobchodovaný v daném časovém úseku. Za časový úsek se rozumí hodina, den, týden, měsíc, rok a další.

Při sledování objemu je důležitá velikost celkového obchodovaného množství. Pokud se zvyšuje obchodovaný objem den po dni a roste i jeho cena, můžeme si tuto situaci vykládat jako opravdový zájem o dané akcie. Přečtěte si také jaká pravidla platí pro pokles a malý objem.

Více časových úseků

Pro sledování časových úseků si zvolte pevná pravidla ať nepřepínáte mezi různými grafy a nezvyšujete tak svou nejistotu a stres. Několik typů a rad jak na to najdete zde.

Mezi nejdůležitější pak patří:

  • Zvolte si vlastní časový rámec pro sledování
  • Tento časový rámec si vyzkoušejte

Obchodní deník

Vedení si obchodního deníku považuji při obchodování s cennými papíry nebo jinými komoditami jako nezbytné pro úspěšnou praxi. Jedině tak se dozvíte co z vašich praktik funguje a co naopak nefunguje vůbec. Tady se můžete podívat na různé příklady obchodních deníků.

Vyberte si pak deník, který vám bude nejlépe vyhovovat a zlepšete tak svoje výsledky při obchodování.

Toužíte-li po dalších informacích, které vám pomohou k vyšším ziskům, klikněte sem.