Objem při obchodování s cennými papíry

Obchodujete-li s cennými papíry nebo s komoditami, je důležité se umět rozhodnout jak se zachovat v případě pohybů cen akcií. Naučte se rozeznávat pohyby cen, jejich významnost pro nový trend a pro případ dočasného beztrendového pohybu akcií. Jednou z pomůcek při rozhodování je obchodovaný objem, přičemž důležitou hodnotou je i velikost obchodovaného množství.

V případě kdy obchodovaný objem v časovém úseku roste a roste i cena, je možné tuto situaci vykládat jako opravdový stoupající zájem o nákup dané akcie.

Rozlišujeme vzestupné a sestupné pohyby cen, které můžeme sledovat v grafech s různými periodami. Vždy sledujte, jaké objemy provází sledované pohyby cen. To vám pak pomůže lépe se rozhodnout zda nakupovat nebo prodávat. Více o tom, kdy se rozhodnout nakupovat akcie se dozvíte v uceleném článku.

Analyzujete situaci na burze? Sledujte více časových úseků!

Při analyzování i při obchodování samém je důležité si vnitřně nastavit svůj časový rámec pro své analýzy.  

Při nastavování se zeptejte sami sebe co je váš časový rámec:

  • investování podle týdenních grafů?
  • swing-trading podle denních nebo 60ti minutových grafů?
  • daytrading podle 15ti či 5ti minutových grafů?
  • nebo snad pití Red Bullu a spousty kávy a scalpování na 1minutových grafech?

Do budoucna vás to usměrní a předejdete tak stresu při obchodování. Označujte si své důležité body a hranice, rozvíjejte svá přesvědčení a disciplínu.

Často se stává, že obchodníci přeskakují z minutového sledování na pětiminutové a pak dokonce až denní. A stále nemají jasno, který z nich je pro ně ten nejdůležitější. Přečtěte si jak si správně nastavit svůj rámec analyzování.

Jak poznat rostoucí trend na grafu

Umění rozeznávat směr a sílu trendu na burzovním trhu odlišuje úspěšné obchodníky od těch neúspěšných. Úspěšný obchodník nikdy nepoužívá jen jednu obchodní strategii pokaždé a pro všechny akcie. Jako pro obchodníka s akciemi je pro vás důležité umět identifikovat akcie v růstovém trendu proto, abyste našli nejlepší akcie pro svůj nákup.

Na grafu je možné sledovat zvyšující se cenu, korekce, vyšší maxima a vyšší minima a objem obchodů během růstových period.

Přečtěte si jaké parametry je důležité sledovat.