Vstup do obchodů, prodej a metody ukončení obchodů

Postup vstupu do obchodů si nadefinujte už ve Vašem obchodním plánu. Při analyzování svých obchodních deníků můžete zjistit, zda je i pro Vás pravdivé heslo úspěšných obchodníků: “Nejziskovější obchody jsou ty, které se projeví jako správné hned od počátku”. Rozpoznávat ty nejlepší obchody se můžete naučit jako člen našeho VIP klubu.

Každý obchodník pohybující se už nějakou chvíli na burze ví, že je dobré sledovat i ty obchody, do kterých nevstoupil. Nejlepší obchody bývají ty, do kterých je velmi těžké vstoupit a mají o ně zájem přední obchodníci. V takovém případě se nenechte těmito dravými obchodníky odradit a buďte také aktivní. Někdy se Vám stane, že při čekání na nejlepší cenu se vám obchod nakonec nepodaří uskutečnit kvůli několika centům. V tomto případě doporučuji využít příkaz typu “market”. Jak tento příkaz nejlépe využít se dozvíte v mém článku.

Kdy a jak prodat akcie na burze, aby vám vynesly co nejvíc?

Odhad času kdy akcie prodat se zdá být jako jednoduchá věc. Opak je však pravdou a správné načasování pro výstup z obchodu je jednou z nejcennějších dovedností obchodníka. Při výstupu z obchodu je důležité držet své emoce na uzdě. Podlehnutí emocím jako je například hamižnost je nejčastější chybou začínajících obchodníků. Pod vidinou co nejvyššího zisku se pak jen koukají jak cena jejich akcií klesá a jejich zisk mizí. Nejzásadnější je v této situaci mít svůj striktní obchodní plán, kterého se budete držet.

Přečtěte si jak správně sestavit obchodní plán. Na obrázku se můžete podívat co znamená, když byl obchod uzavřen moc brzy nebo moc pozdě.

Techniku příliš brzy využívají disciplinovaní obchodníci, kterým jejich plán nedovoluje čekat na maximální cenu a řídí se přesně stanovenou cenou, kterou si obchodník zvolil jako maximum. Tito obchodníci mají rádi jistotu a spokojí se raději s nižším ziskem. Zde se můžete podívat na výhody a nevýhody této techniky.

Techniku příliš pozdě využívají obchodníci používající metodu posuvných stop hranic “trailing stops” a nechtějí, aby maximální cena byla dosažena bez jejich přítomnosti. Tito obchodníci většinou zachytí velkou část trendového pohybu, což jim přináší závratné zisky. Zde najdete výhody a nevýhody techniky příliš pozdě.

Naučte se využívat všech podstatných metod a analýz k vašemu úspěšnému obchodování.